MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Ubiegasz się o emeryturę lub rentę rolniczą z KRUS? Musisz przygotować odpowiednie dokumenty. Co wpływa na wysokość świadczenia?

OPRAC.:
Katarzyna Zawada
Katarzyna Zawada
KRUS wymienia, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia.
KRUS wymienia, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania świadczenia. 123rf/adatom
Osoby, które posiadają gospodarstwa rolne, są zazwyczaj ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ten organ przyznaje również emerytury i renty, trzeba jednak spełnić pewne warunki i dostarczyć wniosek wraz z dokumentami. Kto i jak może to zrobić?

Spis treści

Nie wystarczy sam wniosek, by otrzymać emeryturę rolniczą

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do świadczeń z ubezpieczenia ustala się na wniosek osób zainteresowanych lub innych osób z interesem prawnym, np. pełnomocników. KRUS zaznacza, że pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna, która działa na podstawie pełnomocnictwa. Może to być członek rodziny, opiekun społeczny lub przedstawiciel organizacji związkowej.

Pełnomocnictwo lub zgoda powinny być udzielone przez osobę zainteresowaną na piśmie lub podane do protokołu, czytamy w informacji.

Wniosek o świadczenie można wycofać, ale nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. W takiej sytuacji postępowanie podlega umorzeniu.

Jeśli wnioskodawca mieszka w Polsce, ale posiada okresy ubezpieczenia za granicą i w kraju i chce ubiegać się o emeryturę rolniczą, wniosek składa na formularzu KRUS SR-20. Do tego, zamiast krajowego wniosku KRUS SR-21 lub KRUS SR-21A, powinien dołączyć formularz unijny E-207 PL.

Te dokumenty musisz dołączyć do wniosku o emeryturę z KRUS

Niezależnie, jaki rodzaj formularza się składa, trzeba załączyć dowody, które uzasadniają prawo do świadczeń i regulują ich wysokość. Jak wymienia KRUS, oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość i datę urodzenia, do emerytury rolniczej potrzeba:

 • dokumentów potwierdzających okresy pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacania składek (o ile tych dokumentów nie posiada już Kasa),
 • dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia społecznego, o ile jest ono inne niż rolnicze,
 • dokumentów potwierdzających okresy ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EFTA/Wielkiej Brytanii lub w państwach, z którymi łączy Polskę umowa o zabezpieczeniu społecznym, (o ile legitymuje się okresami ubezpieczenia za granicą); gdy takich dokumentów brak – należy wskazać instytucję ubezpieczającą lub nazwę i adres pracodawcy, a jeśli dana osoba ubiega się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, musi mieć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku KRUS N-14.

Te dokumenty musisz dołączyć do wniosku o rentę rodzinną

Ubiegając się o prawa do renty rodzinnej, trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające:

 • datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna,
 • datę urodzenia wnioskodawcy,
 • datę zawarcia związku małżeńskiego, jeżeli o rentę ubiega się wdowa lub wdowiec,
 • pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka, a w razie, gdy takiej wspólności nie było, prawo do alimentów ustalone wyrokiem lub ugodą sądową,
 • stan zdrowia dziecka lub wdowy/wdowca, jeśli są niezdolni do pracy,
 • fakt uczęszczania do szkoły przez dziecko, które ukończyło 16 lat,
 • fakt, iż zmarły był opiekunem ustanowionym przez sąd,
 • długość okresu wychowania i utrzymywania dziecka,
 • pozostawanie na utrzymaniu zmarłego przed jego śmiercią,
 • nieposiadanie dochodów z tytułu zatrudnienia lub z innych źródeł.

Jeśli zmarła osoba nie miała praw do emerytury rolniczej lub renty z tytułu niezdolności do pracy, oprócz powyższych dokumentów, trzeba też dostarczyć dokument stwierdzający datę urodzenia osoby, po której ma być przyznana renta rodzinna, dokumenty potwierdzające okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacanie składek (o ile nie ma ich już KRUS) oraz okresy innego ubezpieczenia społecznego niż rolnicze, o ile osoba zmarła legitymowała się takim ubezpieczeniem.

Prowadzenie gospodarstwa w latach 70. i 80. - jak to udowodnić?

Jeśli dana osoba prowadziła gospodarstwo rolne przed 1 lipca 1977 r., gdzie nie podlegano ubezpieczeniu społecznemu, również należy przedstawić odpowiednie dokumenty. KRUS wymienia tu dokument stwierdzający tytuł władania gospodarstwem (np. akt notarialny lub własności ziemi). Ci, którzy pracowali w gospodarstwach rodziców lub dziadków w charakterze domowników przed 1 stycznia 1983 r., zwykle nie muszą składać dodatkowych papierów, ma je KRUS.

W innych przypadkach wnioskodawca powinien dostarczyć zaświadczenie z urzędu gminy o miejscu zamieszkania i istnieniu gospodarstwa rolnego w podanym okresie. Jeśli organ nie ma takiej dokumentacji, może być to pisemne zeznanie minimum dwóch świadków.

W latach 70. i 80. sprawy ubezpieczenia i opłacania składek leżały w gestii urzędów gminy, zanim powołano jednostki organizacyjne KRUS. Jeśli Kasa nie może potwierdzić faktu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresach od 1 lipca 1977-31 grudnia 1982 oraz 1 stycznia 1983-31 grudnia 1990, zainteresowany powinien przedstawić zaświadczenie z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem zamieszkania, okresach ubezpieczenia i wysokości opłacanych na nie składek.

Okresy podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu przed 1 stycznia 1991 r. trzeba udowodnić pisemnym zaświadczeniem z zakładu pracy, świadectwem pracy lub legitymacją ubezpieczeniową ze wpisami, a także orzeczeniem sądu. KRUS dopuszcza też dowody pośrednie – legitymację służbową, umowę o pracę, wpisy w dowodach osobistych oraz pisma z zakładu pracy (jeśli zakład nie istnieje, dokumentację wyciąga się z archiwum). W wyjątkowych sytuacjach i okresach mogą to być zeznania świadków.

Od 1 stycznia 1999 r. wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informację ZUS z konta ubezpieczonego.

Więcej informacji i szczegółów: Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o ustalenie prawa do rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

Źródło: KRUS

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Seria pożarów Premier reaguje

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na bierutow.naszemiasto.pl Nasze Miasto