Bierutowska Spółdzielnia Niewidomych Biersin Zakład Pracy Chronionej

Bierutów, Wrocławska 51