Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Dziadowej Kłodzie

Dziadowa Kłoda, Kolejowa 1